Förtroendevald   Mats Andersson (c) <<
Adress   Tomtevägen 38
Co Adress  
Postadress   462 54 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-448 99 60
Fax  
E-post   mats.andersson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Barn- och utbildningsnämndens presidium Ordförande 2019-01-01 --
Demokratiberedning Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kunskapsförbundet Väst Ersättare 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2016-02-24 -- 2018-10-14
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2016-02-16 -- 2018-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-22 -- 2016-02-24
Demokratiberedning Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsutskott Ersättare 2010-07-01 -- 2010-12-31
Demokratiberedning Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Valberedning Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2004-05-18
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2002-11-01 -- 2006-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54