Förtroendevald   Joakim Sjöling (s) <<
Adress   Älgvägen 44
Co Adress  
Postadress   468 33 VARGÖN
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0706-79 15 62
Fax  
E-post   joakim.sjoling@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Demokratiberedning Ordförande 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Barn- och Utbildningsnämnd 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Ideella föreningen för turismutveckling Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2016-02-24
Konsumentutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2016-05-11
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2013-01-01 -- 2014-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2011-12-14 -- 2013-01-30
Kommunstyrelse Ledamot 2011-12-14 -- 2014-12-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Demokratiberedning 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsutskott Ledamot 2010-07-01 -- 2010-12-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2009-04-15 -- 2010-12-31
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2009-04-15 -- 2010-12-31
Demokratiberedning Ordförande 2008-08-20 -- 2010-12-31
Demokratiberedning Ledamot 2007-01-01 -- 2008-08-20
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2007-01-01 -- 2007-04-25
Gymnasienämnd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2006-11-01 -- 2010-10-31
Gymnasienämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-17 22:01:18