Förtroendevald   Henrik Josten (m) <<
Adress   Edsgatan 55
Co Adress  
Postadress   462 30 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0706-94 53 54
Fax  
E-post   henrik.josten@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2020-03-18 --
Demokratiberedning Ledamot 2020-03-18 --
Kommunstyrelse Ersättare 2019-10-23 --
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2019-01-01 -- 2020-03-18
Demokratiberedning Ersättare 2019-01-01 -- 2020-03-18
Kunskapsförbundet Väst 2:e v ordf 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Konsumentutskott v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Presidium v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kunskapsförbundet Väst 1:e v ordf 2013-01-01 -- 2014-12-31
Gymnasienämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2012-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Konsumentutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Valberedning Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Barn- och Ungdomsutskott Ledamot 2010-07-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2007-11-21 -- 2010-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54