Förtroendevald   Benny Augustsson (s) <<
Adress   Rattgatan 91
Co Adress  
Postadress   462 55 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0720-858032
Fax  
E-post   benny.augustsson@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Wargön Innovation AB Ledamot 2019-10-09 --
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot 2019-06-05 --
Budgetberedning Ordförande 2019-01-01 --
Dalslands Turist AB Ledamot 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 --
Fyrstads Flygplats AB Ledamot 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) Ordförande 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 --
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ledamot 2019-01-01 --
Vänerhamn AB Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
 
Uppdaterad 2021-08-01 22:00:58