Förtroendevald   Benny Augustsson (s) <<
Adress   Rattgatan 91
Co Adress  
Postadress   462 55 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0720-858032
Fax  
E-post   benny.augustsson@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Wargön Innovation AB Ledamot 2019-10-09 --
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö Ledamot 2019-06-05 --
Budgetberedning Ordförande 2019-01-01 --
Dalslands Turist AB Ledamot 2019-01-01 --
Fastighets AB Vänersborg Ersättare 2019-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2019-01-01 --
Fyrstads Flygplats AB Ledamot 2019-01-01 --
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång) Ordförande 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Näringslivsråd Ledamot 2019-01-01 --
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ledamot 2019-01-01 --
Vänerhamn AB Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Agenda 21 Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2015-01-01 -- 2015-02-25
Fastighetsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Upphandlingsutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2013-05-29 -- 2014-10-21
Agenda 21 Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2011-01-01 -- 2011-03-30
Fastighetsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd 1:e v ordf 2011-01-01 -- 2014-12-31
Upphandlingsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2013-05-29
Kommunfullmäktige Ersättare 2008-05-27 -- 2010-10-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43