Förtroendevald   Angelica König Cassel (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   angelica.cassel@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2016-09-28 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-17 22:01:18