Förtroendevald   Vakant  (m) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Budgetberedning Ledamot 2021-01-01 --
Fyrbodals Kommunalförbund Ledamot 2021-01-01 -- 2021-01-01
Ideella föreningen för turismutveckling Ledamot 2021-01-01 --
Kommunstyrelse 1:e v ordf 2021-01-01 -- 2021-01-01
Krisledningsnämnd Ledamot 2021-01-01 --
Krisledningsnämnd 1:e v ordf 2021-01-01 -- 2021-01-01
Visit Trollhättan - Vänersborg AB Ersättare 2021-01-01 --
Fyrstads Flygplats AB Ersättare 2020-10-21 -- 2020-11-18
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum v ordf 2020-06-17 -- 2020-12-16
Kommunfullmäktige Ledamot 2020-03-18 -- 2020-03-18
Socialnämnd Ersättare 2019-11-27 -- 2019-12-18
Kommunfullmäktige Ledamot 2019-10-23 -- 2019-11-06
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 -- 2018-10-23
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-10 -- 2018-10-14
Stiftelsen Bergagården Ersättare 2018-04-25 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2017-03-29 -- 2017-04-26
Kommunfullmäktige Ledamot 2017-02-22 -- 2017-02-22
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2016-09-28 -- 2016-09-28
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2016-01-28 -- 2016-02-03
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-09-16 -- 2015-09-16
Byggnadsnämnd Ersättare 2014-10-06 -- 2014-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2014-10-06 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2014-10-06 -- 2014-10-21
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot 2014-10-06 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2014-10-06 -- 2014-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2013-10-30 -- 2014-01-29
Kommunstyrelse Ersättare 2013-01-30 -- 2013-02-27
Kommunfullmäktige Ledamot 2012-06-20 -- 2012-07-05
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning Ledamot 2011-11-23 -- 2014-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ersättare 2011-11-23 -- 2011-11-23
Gymnasienämnd Ersättare 2011-09-28 -- 2012-03-28
Byggnadsnämnd Ersättare 2011-01-27 -- 2011-03-30
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2011-01-27 -- 2011-03-30
Kommunfullmäktige Ersättare 2011-01-27 -- 2011-01-27
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2011-01-27 -- 2011-03-30
Kommunfullmäktige Ledamot 2007-12-19 -- 2007-12-21
Kommunfullmäktige Ledamot 2007-10-31 -- 2007-11-07
Kommunstyrelse Ersättare 2007-10-31 -- 2007-11-21
Kommunfullmäktige Ersättare 2007-03-21 -- 2007-03-28
 
Uppdaterad 2021-01-19 22:01:09