Förtroendevald   Kenneth Borgmalm (s) <<
Adress   Repslagarvägen 4 F
Co Adress  
Postadress   462 32 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-306 74 10
Fax  
E-post   kenneth.borgmalm@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 --
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Personal- och Förhandlingsutskott Ordförande 2019-01-01 --
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ledamot 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2017-03-01 -- 2018-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2016-02-24 -- 2018-12-31
Rådet för hälsa och social hållbarhet Ordförande 2016-02-16 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ersättare 2015-12-09 -- 2018-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2015-06-17 -- 2018-12-05
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kunskapsförbundet Väst 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2013-05-29 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2012-11-14 -- 2014-10-21
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2013-05-29
Hälsopolitiska rådet Ersättare 2011-01-01 -- 2011-12-15
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2009-10-21 -- 2010-07-01
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Ledamot 2007-04-01 -- 2010-12-31
Hälsopolitiska rådet v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54