Förtroendevald   Hans-Peter Norén (s) <<
Adress   Gyllenheimsgatan 15 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   462 35 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-71 19 11
Telefon arbete  
Telefon mobil   0703-21 45 30
Fax  
E-post   hans-peter.noren@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Presidium Ordförande 2019-01-01 --
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-12-28 --
 
Uppdaterad 2021-06-21 22:00:44