Förtroendevald   Hans-Peter Norén (s) <<
Adress   Gyllenheimsgatan 15 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   462 35 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0521-71 19 11
Telefon arbete  
Telefon mobil   0703-21 45 30
Fax  
E-post   hans-peter.noren@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Presidium Ordförande 2019-01-01 --
Styrelsen för Dahllöfska Fonden Ledamot 2019-01-01 --
Valnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-12-28 --
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2017-10-25 -- 2018-12-31
Valnämnd Ersättare 2016-02-24 -- 2018-12-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2013-06-12 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2013-05-29 -- 2014-10-21
Gymnasienämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2011-04-27
Gymnasienämnd Ersättare 2007-10-31 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54