Förtroendevald   Gisela Gavelin (m) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 55 VÄNERSBORG
Telefon bostad   0707-77 84 71
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   gisela.gavelin@vanersborg.se
Aktuella politiska uppdrag (Visa även historik)
Nämnd Uppdrag Period
Socialnämnd Ersättare 2019-12-18 --
Byggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07