Förtroendevald   Birgitta Persson (s) <<
Adress   Bild saknas
Co Adress  
Postadress  
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post    
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 -- 2020-06-17
Socialnämnd Ersättare 2017-12-13 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2017-10-25 -- 2018-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2016-03-02 -- 2017-03-01
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2017-12-13
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2017-02-22
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda Ersättare 2015-01-01 -- 2017-02-22
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2013-04-24 -- 2014-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2013-04-24
Byggnadsnämnd Ersättare 2009-02-04 -- 2010-12-31
 
Uppdaterad 2020-09-18 22:01:18