Förtroendevald   Marika Isetorp (mp) <<
Adress   Petersbergsvägen 27
Co Adress  
Postadress   462 50 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0733-000037
Fax  
E-post   marika.isetorp@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Demokratiberedning Ledamot 2019-01-01 --
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2019-01-01 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Budgetberedning Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Konsumentutskott Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Presidium Ordförande 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kunskapsförbundet Väst Ledamot 2013-01-01 -- 2014-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2011-01-01 --
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Vänersborgs Teaterförening Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54