Förtroendevald   Ann-Britth Fröjd (c) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 34 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete   0700-86 56 08
Telefon mobil  
Fax  
E-post   ann-britth.frojd@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Demokratiberedning Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Demokratiberedningen Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Demokratiberedningen Ersättare 1999-01-01 -- 1999-09-07
Demokratiberedningen Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Förhandlingsutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2019-01-01 --
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ordförande 1999-01-01 -- 2002-12-31
Kommunalförbundet Fyrstadskansliet och Regionkommittén för Fyrstad Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ersättare 2010-11-01 -- 2014-10-21
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ombud 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunförbundet Fyrbodal Ersättare 2000-09-12 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1999-09-07 -- 2002-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Konsumentutskott Ersättare 1999-09-07 -- 2002-12-31
Ombud och Ersättare till Förbundsmöte med Älvsborgs Kommunförbund Ersättare 1999-09-07 -- 2002-12-31
Ombud och Ersättare till Länsmöte med Älvsborgs Kommunförbund Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Personal- och Förhandlingsutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Regionkommittén för Fyrstad Ersättare 2003-01-01 -- 2005-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Samarbetsorganet Samo Ledamot 1992-01-01 -- 1994-12-31
Socialnämnd 2:e v ordf 2019-01-01 --
Socialnämnd 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialnämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd 2:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialnämnd Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Socialnämndens Presidium 2:e v ordf 2019-01-01 --
Socialnämndens Presidium 2:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Socialutskott Ledamot 2019-01-01 --
Socialutskott Ordförande 2017-11-23 -- 2018-12-31
Socialutskott Ledamot 2015-01-01 -- 2017-11-23
Socialutskott Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialutskott Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialutskott Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot 2019-01-01 --
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ersättare 1999-01-01 -- 2002-12-31
Styrgrupp för Drogfrågor Ordförande 2003-01-01 -- 2006-12-31
Valberedning Ersättare 2003-01-01 -- 2006-10-30
 
Uppdaterad 2020-10-28 22:01:11