Förtroendevald   Leif Höglund (s) <<
Adress  
Co Adress  
Postadress   462 94 FRÄNDEFORS
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil  
Fax  
E-post   leif.hoglund@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Gymnasienämnd Ledamot 2011-01-01 -- 2012-12-31
Gymnasienämnd Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Gymnasienämnd Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Gymnasienämnd Ersättare 2001-01-09 -- 2002-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2012-12-31 -- 2014-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ersättare 2011-01-01 -- 2012-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2018-05-23 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2016-09-28 -- 2018-05-23
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2015-02-25
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Socialnämnd Ersättare 2012-06-20 -- 2014-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Åttersruds Bygdegårdsförening Ersättare 2013-03-25 -- 2014-12-31
 
Uppdaterad 2020-10-22 22:01:07