Förtroendevald   Tove af Geijerstam (l) <<
Adress   Trädgårdsvägen 18
Co Adress  
Postadress   468 32 VARGÖN
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   076-0454790
Fax  
E-post   tove.afgeijerstam@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
Barn- och Utbildningsnämnd 1:e v ordf 2015-01-01 -- 2018-12-31
Budgetberedning Ledamot 2018-04-20 -- 2018-12-31
Fyrbodals Kommunalförbund Ersättare 2018-06-20 -- 2018-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Hälsopolitiska rådet Ledamot 2007-01-01 -- 2010-12-31
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 -- 2014-10-21
Kommunfullmäktige Ledamot 2006-11-01 -- 2010-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2002-11-01 -- 2006-10-31
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 --
Kommunstyrelse Ledamot 2018-04-25 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-04-25
Kommunstyrelse Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2018-05-08 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-04-20 -- 2019-04-08
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2014-10-15 -- 2018-02-16
Pensionärsråd Ersättare 2007-01-01 -- 2010-12-31
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg Ledamot 2018-06-20 -- 2018-12-31
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd Ledamot 2016-02-03 -- 2018-04-25
Socialnämnd Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialnämnd 1:e v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialnämnd Ledamot 2003-01-01 -- 2006-12-31
Socialutskott Ersättare 2016-02-25 -- 2018-04-25
Socialutskott Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Socialutskott v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Socialutskott Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ordförande 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni v ordf 2007-01-01 -- 2010-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni Ersättare 2003-01-01 -- 2006-12-31
 
Uppdaterad 2020-11-24 22:01:22