Förtroendevald   Ola Wesley (sd) <<
Adress   Älgvägen 36
Co Adress  
Postadress   468 33 VARGÖN
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   0709-45 39 56
Fax  
E-post   ola.wesley@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 2019-01-01 --
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2019-01-01 -- 2019-09-18
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 --
Valberedning Ledamot 2018-10-24 --
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 --
Partiernas Gruppledare Gruppledare 2018-03-27 -- 2018-10-02
Kultur- och fritidsnämnd Ledamot 2015-02-25 -- 2018-03-28
Socialnämnd Ledamot 2015-02-25 -- 2018-12-31
Barn- och Utbildningsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kommunstyrelse Ersättare 2015-01-01 -- 2018-12-31
Kultur- och fritidsnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2015-02-25
Socialnämnd Ersättare 2015-01-01 -- 2015-02-25
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-14
Valberedning Ledamot 2014-10-22 -- 2018-10-23
 
Uppdaterad 2020-09-29 22:01:43