Förtroendevald   Magnus Cassel (s) <<
Adress   Farledsgatan 18 Bild saknas
Co Adress  
Postadress   462 41 VÄNERSBORG
Telefon bostad  
Telefon arbete  
Telefon mobil   070-218 85 66
Fax  
E-post   magnus.cassel@vanersborg.se
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag)
Nämnd Uppdrag Period
AB Vänersborgsbostäder Ersättare 1994-01-25 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2005-02-17 -- 2006-10-31
Kommunfullmäktige Ersättare 1998-11-01 -- 2002-10-31
Kommunstyrelse Ersättare 1991-05-28 -- 1991-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 1995-01-01 -- 1998-12-31
Överförmyndarnämnd Ersättare 1992-01-01 -- 1994-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1994-11-01 -- 1998-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1991-11-01 -- 1994-10-31
Kommunfullmäktige Ledamot 1988-11-01 -- 1991-10-31
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot 2019-01-01 --
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd Ledamot 2015-01-01 -- 2018-12-31
Revisorer Ledamot 2011-01-01 -- 2014-12-31
Revisorer Ledamot 1999-01-01 -- 1998-12-31
Revisorer Ledamot 1999-01-01 -- 2002-12-31
Samhällsbyggnadsnämnd Ledamot 1995-01-01 -- 1998-12-31
Överförmyndarnämnd Ledamot 1989-01-01 -- 1991-12-31
AB Vänersborgsbostäder Lekmannarevisorsers 2011-01-01 -- 2014-12-31
Byggnadsnämnd Ordförande 1995-01-01 -- 1998-12-31
Byggnadsnämnd Ordförande 1989-01-01 -- 1991-12-31
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Revisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Stiftelsen Bergagården Revisor 2011-01-01 -- 2014-12-31
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud Revisorsersättare 2011-01-01 -- 2014-12-31
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv Revisorsersättare 2011-01-01 -- 2011-03-30
Vänersborgshälsan AB Revisorsersättare 1999-01-01 -- 1999-12-31
Byggnadsnämnd v ordf 1992-01-01 -- 1994-12-31
 
Uppdaterad 2020-11-24 22:01:22